КАТАЛОГ

Сальники

  • инфинион ek2158+

  • sd,tm,7sbu, ek031

  • sd 7 мм, ek050

  • Mitsubishi, msc 70,90,105, ek2054

  • Mazda panasonic, ek2276

  • FX, ek048

  • Denso 10s, ek054

  • Denso 10pa17c; ek036